دپارتمان تحقیق و توسعه
سه شنبه 15 بهمن 1398
    
بازدید: 1395
    

            مژده                                           

 

  دکتر فاطمه برزگر                    مژده تاجیک                  دکتر لیلا صادق کسمائی                پریا کاظمی                        دکتر  ابوذرقربانی     

مسئول آزمایشگاه گیاهپزشکی                  روابط عمومی                    مسئول آزمایشگاه خاکشناسی                 مسئول بخش گرافیک و IT              (مدیر بخش تحقیق و  توسعه)