به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مجتبی دهقان پور با بیان اینکه سامانه خرید گندم "سیفا" از اواسط هفته گذشته راه اندازی شده است، تصریح کرد: بر اساس اولویت ثبت اطلاعات گندم کاران در این سامانه وجوه گندم توسط بانک کشاورزی تامین و پرداخت می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه 12 شهرستان لارستان، گراش، اوز، خنج، لامرد، مهر، قیروکارزین، کازرون، ممسنی، داراب، زرین دشت و جویم در مرحله برداشت مزارع شتوی هستند و این عملیات با به کار گیری 572 دستگاه کمباین در حال انجام است، اظهار کرد: پیش بینی می شود در بالغ بر 404 هزار هکتار سطوح قابل برداشت مزارع گندم آبی و دیم این استان یک میلیون و 200 هزار تن گندم تولید شود.

وی با اذعان به اینکه عملیات برداشت گندم در استان فارس تا اوایل شهریور ماه آتی در شمال این استان با استفاده از حدود 1100 دستگاه کمباین سبک و سنگین به طول می انجامد، ابراز کرد: در 37 شهرستان استان فارس 107 مرکز خرید گندم دائر شده است. 

دهقان پور با بیان اینکه گندم محصولی راهبردی است و بهبود عملکرد تولیدی مزارع غلات به طور جدی دنبال می شود، اضافه کرد: در سال زراعی جاری با اقدامات انجام شده در جهت گسترش استفاده از کود های پایه در مزارع گندم میزان مصرف کود های فسفاته با افزایش ۱۳۰ درصدی و کود های پتاسه از رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شده است.

به گفته او؛ اجرای رویکرد مذکور و مصرف بهینه کود های شیمیایی موجب می شود که وزن هزار دانه گندم افزایش یابد که مصداق عینی آن منجر شده است که علی رغم پراکنش نامناسب بارندگی ها در شهرستان های جنوبی از افزایش تولید برخوردار باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می افزاید: با توجه به ضرورت اقدام برای بهبود عملکرد تولیدی مزارع گندم در سال زراعی جاری طرح ها و برنامه های متنوعی همچون مقایسه ارقام گندم آبی و دیم در ده سایت، طرح تغذیه گندم آبی و دیم در 16 سایت و طرح مقایسه تراکم گندم در هشت سایت به مرحله اجرا درآمده است. 

او افزود: ایجاد مزارع الگویی گندم در 28 شهرستان استان فارس، اجرای طرح افزایش عملکرد گندم در طرح نظام های گندم بنیان در سطح 112 هزار هکتار و اجرای سایت تحقیقی و ترویجی گندم در شهرستان داراب از دیگر برنامه های اجرا شده در راستای اجرای رویکرد بهبود عملکرد مزارع گندم به شمار می آید.