سترگ (آمینوکلات پتاسیم)
چهار شنبه 1 تیر 1401
    
بازدید: 3644
    

 

با سترگ میوه های بزرگ تر، خوش رنگ تر و گیاهی مقاوم خواهید داشت

این محصول حاوی:

ـ عصاره آب پنیر

ـ عصاره جلبک قهوه ای

ـ عصاره ذرت

ـ عصاره ضایعات موز

ـ عصاره ضایعات گوجه فرنگی

این محصول ترکیبی از عصاره های گیاهی، آمینو اسیدهای گیاهی و پتاسیم بوده که منجر به افزایش رنگ گیری، افزایش سایز میوه، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی (سرما، گرما، خشکی، شوری و...) و تنش های ناشی از آفات و بیماری ها خواهد شد.

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 K30

This product is a combination of plant extracts, amino acids and potassium that leads to increased fruit size and coloring, plant resistance to environmental (cold, heat, drought and salinity, etc.) and pests and diseases stresses.

ـ Whey extract

ـ Brown algae extract

ـ Corn extract (Zea mays)

ـ Banana waste extract (Musa)

ـ Tomato waste extract (Solanum lycopersicum)

 

Acceleration and uniformity of fruit coloring

Larger fruits

Induction of stress resistance

 Producing organic and healthy fertilizer