کوپال (آمینو کلسیم و بر)
چهار شنبه 1 تیر 1401
    
بازدید: 3469
    

 کوپال، ضامن ماندگاری محصول شما

 

 

این محصول حاوی:

ـ عصاره ذرت

ـ عصاره جلبک قهوه ای

ـ عصاره پوست پسته

ـ عصاره چغندر

ـ عصاره ضایعات لیمو

ترکیب عصاره های هیدرولیز شده گیاهی با کلسیم و بور منجر به تولید یک محصول کلاته آلی برای تأمین کلسیم و بور مورد نیاز گیاه شده است این محصول با تولید دیواره سلولی متحکم منجر به افزایش کیفیت و عملکرد گیاه خواهد شد و مقاومت بی نظیری در مقابل آفات و بیماری ها ایجاد می کند.

   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amino Calcium boron

The combination of hydrolyzed plant extracts with calcium and boron has led to the production of an organic chelate that provides the calcium and boron required by the plant. This product will increase the quality and yield of the plant by producing a strong cell wall and will create unparalleled resistance to pests and diseases.

ـ Corn extract (Zea mays)

ـ Brown algae extract

ـ Pistachio skin extract (Pistacia vera)

ـ Beetroot extract (Beta vulgaris subsp)

ـ Lemon waste extract (Citrus limon)

 

Organic chelate

Excellent absorption compared to chemical fertilizers

Stability of cell walls and cell membranes and increase the quality and storage capacity of fruit

Production of healthy pollen and increase pollination efficiency

Induction of resistance to pests and diseases

Producting organic and healthy crops