آژند (آمینو کلات میکرو میکس)
چهار شنبه 1 تیر 1401
    
بازدید: 1690
    

 

آژند، نوش دارویی برای تمام مراحل گیاه

این محصول حاوی:

ـ عصاره ذرت

ـ عصاره آب پنیر

ـ عصاره جلبک قرمز

ـ عصاره سبوس برنج

ـ عصاره جوانه گندم

ـ عصاره ضایعات لیمو

ـ عصاره بقایای قارچ خوراکی

 

این محصول کود میکرو کامل کلاته شده با آمینو اسید با استفاده از  عصاره های هیدرولیز شده گیاهی است که کارایی جذب بالایی داشته و منجر به افزایش عملکرد گیاه خواهد شد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amino Micro mix

This product is a complete micronutrient fertilizer chelated with amino acid using hydrolyzed plant extracts that has high absorption efficiency and will increase plant yield.

ـ Corn extract (Zea mays)

ـ Whey extract

ـ Red algae extract

ـ Rice bran extract (Oryza sativa)

ـ wheat sprout extract (Triticum spp)

ـ Lemon waste extract (Citrus limon)

ـ Mushroom residues extract (Agaricus bisporus)

 

Organic chelate

Excellent absorption compared to chemical fertilizers

Induction of resistance

Anti-stress

Producing organic and healthy crops